HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ TẠO BỆNH ÁN

Để thể tạo được bệnh án, người dùng cần một tài khoản. Có thể tự tạo bằng cách:

 

Bước 1: Người dùng ấn vào nút đăng ở thanh điều hướng góc trên bên phải (hình bên dưới).

 

Bước 2: Nhập thông tin (e-mail) và mật khẩu, sau đó ấn tạo tài khoản mới.

 

Bước 3: Người dùng nhấp vào mục thực hành bệnh án (hình bên dưới)

 

Bước 4: Người dùng chọn chủ đề bệnh trong thực hành bệnh án (hình bên dưới)

 

Bước 5: Người dùng nhấp vào nút nhập thông tin bệnh nhân mới (hình bên dưới)

 

Bước 6: Tiến hành nhập bệnh án theo hướng dẫn (hình bên dưới)

 

HƯỚNG DẪN THI CME

Để thể tạo được bệnh án, người dùng cần một tài khoản được cấp thông qua việc đăng Hội viên Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam.

 

Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản đã được cấp vào mục đăng nhập

 

Bước 2: Người dùng nhấp vào mục đào tạo CME (hình bên dưới)

 

Bước 3: Người dùng chọn chủ đề bệnh muốn thi cấp CME bằng cách nhấp vào làm bài thi (hình bên dưới).

 

Bước 4: Người dùng cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết nhấn vào nút làm bài thi (hình bên dưới)

 

Bước 5: Tiến hành thi CME (hình bên dưới).

 

Liên hệ khi cần tư vấn

ü Tư vấn trao đổi chuyên môn: TS.BS.Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban quản trị trang web, gmail: drthanhbk@gmail.com

ü Tư vấn kỷ thuật: BS.Trang - Phụ trách kỹ thuật online, gmail: ntktrang.dr@gmail.com.

ü Tư vấn thủ tục xin cấp CME online: Miss.Phạm Trần Mộng Thảo - Thư ký Văn phòng và kết nối hội viên, gmail: mongthaopk@gmail.com.